IV. Cestování se zvířaty v zájmovém chovu do České republiky z ostatních členských států EU

Datum poslední aktualizace: 30.01.2012

Stejné podmínky pro cestování se zvířaty v zájmovém chovu do České republiky z ostatních členských států platí obdobně pro území náležejícím některým členským státům (Gibraltar, Grónsko, Faerské ostrovy, Baleárské ostrovy, Kanárské ostrovy, Ceuty a Melilly, Francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinik, Réunion, Azorské ostrovy, Madeirské ostrovy) a pro některé evropské státy, které používají pravidla přinejmenším rovnocenná pravidlům EU (Andorra, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán).


Musí být splněny následující požadavky:

1. Identifikace zvířete

Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo osoba, která zvíře doprovází, při každé kontrole zajistit zařízení nezbytné na odečítání mikročipu.
Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011.

Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.


2.
Pas zvířete v zájmovém chovu

Pes, kočka a fretka musí být doprovázeni pasem zvířete v zájmovém chovu (dále jen ?pas?). Pas je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země a pořadovým číslem.

3. Očkování proti vzteklině

Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině, a to od 3 měsíců stáří. Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou.

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,
nebo
b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.